Διαδικασία υποβολής

Για να συμμετέχει κάποιος στο θεσμό Αριστείας 2013 και να μπορεί να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω δύο στάδια.

 

1ο Στάδιο (Εγγραφή στο σύστημα)

 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στη φόρμα "Εγγραφή" στο μενού "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ" ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα.

 

Μετά την εγγραφή του, θα του δίνεται από το σύστημα ένα Όνομα χρήστη (login) το οποίο θα χρησιμοποιεί μαζί με τον κωδικό (password) που έχει ορίσει κατά την εγγραφή του για να εισαχθεί στο σύστημα.

 

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν εγγραφεί στο σύστημα για τον θεσμό «Αριστεία 2012», μπορούν να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό που τους είχαν δοθεί.

 

2ο Στάδιο (Σύνδεση στο Σύστημα)

 

Μετά την Εγγραφή του χρήστη στο σύστημα, θα πρέπει να κάνει login (εισάγοντας Όνομα χρήστη και κωδικό) ώστε να μπορεί να κάνει τα εξής:


Μέσω του μενού "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ"

  1. Τροποποίηση των προσωπικών του στοιχείων
  2. Προβολή – Εκτύπωση των προσωπικών του στοιχείων

 

3ο Στάδιο (Υποβολή Έργου)

 

Μέσω του μενού "ΕΡΓΑ" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα:

  1. Υποβολής έργου για τον τρέχοντα διαγωνισμό
  2. Προβολή λίστας των υποβληθέντων έργων του, στα οποία θα του δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσει τα στοιχεία του, να προβάλει και να εκτυπώσει τα στοιχεία ενός έργου του ή να το διαγράψει αν επιθυμεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ

  • Η υποβολή του έργου γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος Θεσμού Αριστείας.

  • Η ανάπτυξη του περιεχομένου της καινοτόμου δράσης θα πρέπει να αναπτυχθεί λεπτομερώς στο έντυπο ανάπτυξης περιεχομένου (ContentForm.docΟδηγίες συμπλήρωσης), το οποίο παρέχεται επιλέγοντας στο μενού "ΕΡΓΑ" την υποβολή έργου και αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη φόρμα υποβολής έργου (2ο στάδιο).

  • Ο χρήστης, πέραν του εντύπου ανάπτυξης περιεχομένου έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (π.χ παρουσιάσεις σε μορφή ppt, φωτογραφικό υλικό, video κλπ.)

  • Το ανώτερο όριο για κάθε ένα αρχείο είναι 20 ΜΒ.

  • Αρχεία μεγαλύτερα των 20 ΜΒ μπορούν να υποβληθούν αξιοποιώντας εξυπηρετητές αρχείων (file servers) που παρέχουν τη δωρεάν δυνατότητα upload μεγάλων αρχείων (π.χ http://www.dropbox.com). Στην περίπτωση αυτή καταγράφετε τον σχετικό υπερσύνδεσμο (link) στο έντυπο ανάπτυξης περιεχομένου (ContentForm.doc), καθώς και σε σχετικό πεδίο της φόρμας υποβολής έργου. Προσοχή στα site που παρέχουν upload αρχείων με χρονικό περιορισμό.

  • Στη περίπτωση του ομαδικού έργου θα πρέπει να κάνουν το 1ο στάδιο όλα τα μέλη της ομάδας. Αφού έχουν εγγραφεί όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να δώσουν το login τους σε έναν από την ομάδα, ο οποίος θα αναλάβει να εισάγει στο σύστημα τα στοιχεία του έργου και να δηλώσει τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα. Κατά την εισαγωγή των μελών στο πεδίο «Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί» το μόνο στοιχείο που εισάγεται από τον χρήστη είναι το login και αυτόματα το σύστημα βρίσκει τον αντίστοιχο χρήστη και εισάγει το ονοματεπώνυμό του. Αφού υποβληθεί το ομαδικό έργο θα μπορούν όλα τα μέλη του να δουν και να τροποποιήσουν στοιχεία του συγκεκριμένου έργου κάνοντας login στο λογαριασμό τους.