"ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2010" - ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

Για το 2010 προσκλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει διάκριση από διεθνή ή ελληνικό οργανισμό για το καινοτομικό τους έργο την τελευταία πενταετία στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού να υποβάλουν τη συμμετοχή του έργου τους για παρουσίαση σε ειδική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2010.

 

Υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή που έφτασε στον αριθμό των 313 υποψηφίων εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπέβαλαν συνολικά 399 έργα.

 

Το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ ευχαριστεί όλους όσους υπέβαλαν σχετική υποψηφιότητα και αναγνωρίζει τις προσπάθειές τους στον τομέα ενδιαφέροντός τους. Γι' αυτό αποστέλλεται ευχαριστήρια επιστολή σε όσους δεν προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν την εργασία τους στην εν λόγω ημερίδα, συνοδευόμενη και από το αναμνηστικό συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία.

 

Η Επιτροπή που συστάθηκε για τη διαχείριση των υποψηφιοτήτων δεν αξιολόγησε σε καμία περίπτωση το έργο που υπεβλήθη.

 

Όμως για λόγους διαθεσιμότητας των χώρων της εκδήλωσης έπρεπε να κάνει επιλογή, βασιζόμενη σε ορισμένα κριτήρια, όπως:

  • την απόδοση έγκυρου τίτλου διάκρισης στον ή στους εκπαιδευτικούς και όχι σε σχολείο ή σε μαθητές
  • την απόδειξη της κατοχή του τίτλου διάκρισης που αναφέρεται στον εν λόγω εκπαιδευτικό
  • τη μη προηγούμενη συμμετοχή σε αντίστοιχες παρουσιάσεις του Υπουργείου, π.χ. σε καλλιτεχνικούς αγώνες

 

Μπορείτε να δείτε το σύνολο των έργων για τα οποία υποβλήθηκε δήλωση συμμετοχής. Τα υποβληθέντα έργα έχουν ταξινομηθεί ανά Θεματική Ενότητα (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Περιβάλλον, Πολιτισμός). Για κάθε υποψήφιο έργο είναι διαθέσιμη αναλυτική καρτέλα με τα στοιχεία του έργου (Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών, τίτλος έργου, περιγραφή, έτος διάκρισης, φορέας που απένειμε την διάκριση).