Καρτέλα Έργου
Tίτλος έργου ΜΕΤΕΟ (ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ)
Ατομικό ή ομαδικό ΑΤΟΜΙΚΟ
Έτος βράβευσης 2009
Φορέας βράβευσης ΥΠΕΠΘ - EΤWINNING
Θεματική ενότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού/κών ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΘΗ
Περιγραφή Το έργο είχε ποικίλες πλευρές και στόχους. Ήταν μια διαθεματική προσέγγιση με κεντρικό άξονα την επιστήμη της μετεωρολογίας και προσεγγίσεις σε πολλά γνωστικά πεδία εντός και εκτός αναλυτικού προγράμματος (φυσική, μαθηματικά, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνιολογία, γλώσσα, μουσική, ΤΠΕ, φωτογραφία κ.α.). Αναπτύχθηκαν δεξιότητες των παιδιών σε πολλούς τομείς, ενθαρρύνθηκε η συνεργασία, ενισχύθηκαν οι καλές σχέσεις μεταξύ μαθητών- καθηγητών... αισθάνθηκαν τα παιδιά του λυκείου το σχολείο ως ένα φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον. Επιτεύχθηκε η ευρωπαϊκή διάσταση μέσω του eTwinning και σε σύμπραξη με σχολείο της Τσεχίας. Το έργο βραβεύτηκε για τη δουλειά της Ελληνικής πλευράς (ΓΕΛ Ασκληπιείου Αργολίδας) στο ιστολόγιο που ξεκίνησε ως μέσο επικοινωνίας της ομάδας και εξελίχθηκε σε χώρο δημοσίευσης εργασιών, αλληλεπίδρασης με το διαδικτυακό κοινό, και μέσο εκπαίδευσης των μαθητών (και των καθηγητριών) στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου και της ψηφιακής κοινωνίας
Url URL:http://www.etwinning.gr/index.php?issueId=3&articleId=409&sectionId=18
BLOG: http://www.meteotwin.blogspot.com/
Παρουσίαση Το έργο επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στην εκδήλωση "Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2010". Την παρουσίαση μπορείτε να την δείτε εδώ.
Video παρουσίασης
a