Εκδηλώσεις Βράβευσης
Παρακάτω μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις εκδηλώσεις βράβευσης παλαιότερων ετών.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2013

Για το 2013 προσκλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που έχουν υλοποιήσει καινοτομικά έργα να υποβάλουν τα έργα τους για αξιολόγηση, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδήλωση βράβευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2013.

Πληροφορίες Πληροφορίες - Φωτογραφικό υλικό
Βραβευμένα Έργα Βραβευμένα Έργα

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2012

Για το 2012 προσκλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που έχουν υλοποιήσει καινοτομικά έργα να υποβάλουν τα έργα τους για αξιολόγηση, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδήλωση βράβευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2012.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2011

Για το 2011 προσκλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που έχουν υλοποιήσει καινοτομικά έργα στους τομείς:

  • διδακτική επιμέρους μαθημάτων,
  • σχολικές δραστηριότητες,
  • συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας,
να υποβάλουν τα έργα τους για αξιολόγηση, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδήλωση βράβευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2011.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2010

Για το 2010 προσκλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει διάκριση από διεθνή ή ελληνικό οργανισμό για το καινοτομικό τους έργο την τελευταία πενταετία στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού να υποβάλουν τη συμμετοχή του έργου τους για παρουσίαση σε ειδική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2010.