Καρτέλα Έργου
Tίτλος έργου REDUCE-REUSE-RECYCLE
Ατομικό ή ομαδικό ΑΤΟΜΙΚΟ
Έτος βράβευσης 2008
Φορέας βράβευσης E-LEARNING AWARDS 2008
Θεματική ενότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικών ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Περιγραφή Ιστοσελίδα για την ανακύκλωση
Url http://2gym-zefyr.att.sch.gr/recycle/recycle.html
Παρουσίαση Το έργο επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στην εκδήλωση "Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2010". Την παρουσίαση μπορείτε να την δείτε εδώ.
Video παρουσίασης
a